Transport
Domaći i međunarodni drumski prevoz robe...

Kompanija "Agrokombinat" d.o.o. raspolaže potrebnim vozilima i iskusnim vozačima za sve vrste prevoza u domaćem i međunarodnom saobraćaju!
Naši kamioni svakodnevno isporučuju robu na području Bosne i Hercegovine, kao i evropskih zemalja, prema potrebama naručioca.Usluge prevoza vršimo sa više raznovrsnih tipova kamiona velike nosivosti, koji se koriste zavisno od potreba transporta. U nabavku novih vozila, kao i u održavanje postojećih vozila iz voznog parka se ulažu značajna finansijska sredstva. Naši vozači imaju bogato iskustvo u poslovima domaćeg i međunarodnog transporta roba, što podrazumijeva dobro poznavanje raznih propisa i običaja u vožnji.
Posebna pažnja se posvećuje poštovanju dogovorenih vremenskih rokova koji se precizno dogovaraju prilikom pripreme transporta.

Kontakt
Kontaktirajte nas i dogovorite sastanak

Adresa:
Majevička 1b, Banja Luka, RS/BiH
Telefon:
+387 51 585 706
Faks:
+387 51 585 708
Email:
info@agrokombinat.com